Home

Corona, COVID-19:

Vanwege het aanscherpen van de maatregelen rondom het Corona virus zijn wij genoodzaakt om vooralsnog  tot 6 april alle behandelingen op afstand uit te voeren d.m.v. beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/ behandeling zo goed mogelijk te begeleiden de komende periode.

Wij betreuren het besluit maar dragen graag bij aan het onder controle krijgen van dit virus zoals ingezet door de overheid.

Voor uitgebreidere informatie zie de “blog” van 23 maart 2020 op onze website.

Voor vragen, advies en/ of oefeningen zijn wij 24/7 bereikbaar op de telefoonnummers:
0541-514833 en 06-40818194
of via email:
info@fysiotherapiekruisstraat.nl

Wij danken u voor uw begrip en wensen u veel gezondheid toe in deze tijd!

Team Fysiotherapie Kruisstraat

 

Welkom bij Fysiotherapie Kruisstraat

Fysiotherapie Kruisstraat is een maatschap voor fysiotherapie bestaande uit een team van 3 fysiotherapeuten met diverse specialisaties.

Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister fysiotherapeuten (CKR) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Wij hanteren geen wachtlijsten, binnen 24 uur na aanmelding kunnen wij u op werkdagen een afspraak aanbieden.