Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen met het uitvoeren van bewegingsvaardigheden.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen.

Dat gebeurt op een manier die aansluit bij de leeftijd en het niveau van het kind, hun belevingswereld en hun verwachtingen.

Met welke problemen kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?:

Bij zuigelingen valt te denken aan:

  • Voorkeurshoudingen (afplattingen van het hoofd, overstrekking);
  • Motorische achterstanden (niet rollen, niet kruipen, niet/ laat lopen, e.d.).

Bij het basisschoolkind valt te denken aan:

  • Problemen met voorbereidende schrijfvaardigheden en peutervaardigheden (penvatting, kleuren, knippen, plakken, e.d.);
  • Motorische schrijfproblemen (pengreep, pijn tijdens het schrijven, slordigheid, e.d.);
  • Motorische achterstanden (moeite met knippen, moeite met veterstrikken, moeite met fietsen, moeite om mee te komen tijdens de gymles, e.d.)

Voor kinderen in de schoolleeftijd valt te denken aan:

  • Orthopedische klachten (zere knieën, vaak door de enkels gaan, e.d.);
  • Rug- en/ of nekklachten.