Update (23 maart 2020): Corona virus

Zoals velen van jullie wellicht hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van vanavond 23-03-2020 zijn de maatregelen rondom het Corona virus verder aangescherpt.

Zoals gemeld heeft deze aanscherping nu ook gevolgen voor de paramedische beroepen waaronder ook de fysiotherapie valt. Vanavond is bekend geworden dat toegankelijkheid van de fysiotherapie verder is aangescherpt.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Wij kunnen u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te begeleiden in de komende periode;
  • In uitzonderlijke gevallen kunnen we u ook op de praktijk behandelen na overleg met de huisarts of specialist. Hiervoor dient er bepaald te worden dat begeleiding in de praktijk noodzakelijk is door de arts/specialist. Alleen als u geen van de symptomen heeft die zijn afgegeven door het RIVM mogen wij u met inachtneming van de 1.5 meter regel begeleiden. Ook hierbij zal dus de voorkeur uitgaan naar begeleiding op afstand middels beeldbellen/telefonisch consult;
  • Heeft u symptomen van het Corona virus dan kunnen wij u op dit moment niet “hands on” behandelen (direct patiënten contact). Hiervoor moet een praktijk voldoen aan vergaande veiligheidseisen. We kunnen u wel op afstand voorzien van adviezen middels beeldbellen/telefonische consult.

Wij betreuren het besluit maar dragen graag bij aan het onder controle krijgen van dit virus zoals ingezet door de overheid.

Wij zullen met alle cliënten die bij ons in behandeling zijn persoonlijk contact opnemen om de verdere mogelijkheden te bespreken. Wij gaan met ons team ons uiterste best voor u doen om in deze periode u op een passende manier te begeleiden op afstand.

Voor vragen, advies en/ of oefeningen blijven wij 24/7 bereikbaar op de telefoonnummers:
0541-514833 en 06-40818194
of via email:
info@fysiotherapiekruisstraat.nl

Wij danken u voor uw begrip en wensen u veel gezondheid toe in deze tijd!

Team Fysiotherapie Kruisstraat