Inschrijven voor patiënten

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u op alle facetten binnen ons vak de beste zorg en de meeste aandacht geven.
Hiervoor hebben wij uw hulp nodig op de volgende manier:

Via onderstaand tabblad “inschrijven” kunt u zich online inschrijven voor een afspraak. U kunt uw gegevens invullen, waarna er door ons contact met u wordt opgenomen om een afspraak in te plannen.

Voor uw eerste afspraak krijgt u van ons een intake vragenlijst opgestuurd per mail. Graag willen wij u vragen deze zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Indien er onduidelijkheden zijn over een vraag of u kunt een vraag niet beantwoorden wordt dit besproken tijdens de eerste afspraak. Hierdoor hebben wij uw mening over uw klacht, uw medische geschiedenis, medicatie gebruik en andere gegevens op de meest objectieve en recentste manier al in ons dossier. Daarna worden deze gegevens uiteraard kort met u doorgenomen zodat wij weten dat alle vragen juist geïnterpreteerd zijn en de antwoorden correct.
Hierdoor zijn wij in staat het onderzoek en de behandeling, die daarna plaats vinden, beter uit te voeren en is er ook meer tijd voor goede informatieoverdracht, behandeling en het verstrekken van oefeningen/ oefenschema’s.

Wij weten dat het invullen van de intake vragenlijst wat tijd van u vraagt, maar hopen dat u na het lezen van bovenstaande begrijpt waarom wij dit van u vragen en u de moeite wilt nemen deze zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Wij rekenen op uw inzet en werken samen met u aan het optimaliseren van uw gezondheid.

Mocht u een tijd niet in onze praktijk geweest zijn maar wel bekend bij ons, ook dan krijgt u opnieuw de vragenlijst zodat wij steeds beschikken over de meest actuele gegevens.

Bedankt voor uw hulp.

Team Fysiotherapie Kruisstraat