PATIËNTEN INFORMATIE

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts meer nodig om fysiotherapeutische zorg te krijgen.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak:
Tijdens het eerste gesprek wordt er gevraagd naar de persoonsgegevens, zodat er een behandeldossier aangemaakt kan worden. Met behulp van uw persoonsgegevens kunnen onze fysiotherapeuten direct de behandeling bij uw zorgverzekeraar declareren, mits u een aanvullende verzekering heeft die fysiotherapie vergoedt.

Vervolgens zal de fysiotherapeut u verschillende vragen omtrent uw klacht stellen. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Naar aanleiding van de resultaten uit het gesprek en het onderzoek zal er in samenspraak met u een behandelplan opgesteld worden. De eerste afspraak zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld dertig minuten bedragen.

Afmelden:
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.