Kinder Manuele Therapie

Kinder manuele therapie kan bij een zuigeling de aangewezen behandelmethode zijn wanneer er een functiestoornis in de nekwervels aanwezig is.
Deze functiestoornis kan zich op de volgende wijze bij de zuigeling uiten:

  • zich niet comfortabel voelen;
  • onrustig gedrag laten zien;
  • veel huilen;
  • zich overstrekken;
  • een voorkeurshouding naar één zijde laten zien of een sterke voorkeur hebben voor draaien naar één zijde.

Er zijn vele oorzaken waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en/ of een overstrekte houding aanneemt. Wanneer de oorzaak een functiestoornis in de nekwervels is dan kan de kindermanueeltherapeut deze behandelen.

Onze kindermanueeltherapeut staat ingeschreven in het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM) en is aangesloten bij Baby’s uit Balans, een samenwerkingsverband tussen kinderfysiotherapeuten en manueel therapeuten in Hengelo en Oldenzaal.

Daarnaast werken de kinder manuele therapeut en de kinderfysiotherapeut binnen onze praktijk nauw samen.